Filtralite Pure

Filtreringsmaterialet Filtralite® Pure har en høj porøsitet og giver perfekte betingelser for vandets strømning gennem filtrerbassinet uden at gå på kompromis med evnen til at binde fremmedlegemer. Dermed kan større vandmængder filtreres gennem en given filtervolumen, da kontaktfladen er større.

Ved at erstatte traditionelle filtreringsmaterialer med Filtralite-produkter kan vandrensningsanlæg dermed øge kapaciteten uden at bygge om eller udvide.

 

Filtralite® i mono- og dual-mediefiltre

Filtrering af vand er den mest traditionelle form for vandrensning. Filtralite er ideelt til filtrering af råvand eller koaguleret vand i både i mono- og dual-mediefiltre.

Filtralite har en meget højere porøsitet end traditionelle filtermaterialer som sand og antracit, hvilket giver

 • et lavere begyndelsesmodtryk
 • en langsommere opbygning af modtryk
 • en større evne til at binde partikler
 • færre returskylninger

Disse fordele giver meget længere produktiontid mellem returskylningerne. Det betyder et reduceret energi- og vandforbrug samt en højere vandproduktionen og dermed reducerede driftsomkostninger.  

Filtralite-løsninger kan implementeres i filtre med både mono- og dual-mediefiltre (Filtralite Mono-Multi og Filtralite Mono-Multi Fine), hvor to typer Filtralite Pure-filtermaterialer med forskellige densiteter og størrelser kombineres. Dette øger returskylsintervaller og produktionskapacitet.

Filtre med Filtralite kan filtrere inden for et stort hastighedsområde. Filtreringshastigheden vil altid være afhængig af konfigurationen af filtret og rensningsprocessen. Eksisterende Filtralite-filtre håndterer fra ca. 2 m/h op til ca. 20 m/h.

 

Filtralite® i biologiske filtre

Filtralite Pure er også særdeles velegnet til rensning af råvand med indhold af ammoniak, mangan, jern osv.

Filtralite har en meget højere porøsitet end andre filtermaterialer, hvilket giver

 • en stor filteroverflade for biologisk tilvækst
 • et stort antal makroporer
 • en lavere densitet
 • en høj slidmodstand

Eksisterende biologiske Filtralite-filtre håndterer op til 30 m/h.

Filtralite Clean

Filtreringsmaterialet Filtralite® Clean har en høj porøsitet der giver perfekte betingelser for biologisk tilvækst og for vandets strømning gennem filtrerbassinet til at fastholde og absorbere flere forurenende stoffer. Dermed kan større vandmængder filtreres gennem et given filtervolumen, da kontaktfladen bliver større. Vore produkter bidrager også til at sænke driftsomkostningerne.

 

Filtralite® i biologiske reaktorer

I biologiske filtre sker tilvæksten af biomasse på Filtralite-materialet. Materialet fungerer også som et mekanisk filter for suspenderede partikler.

Filtralite Clean giver:

 • en stor filteroverflade for biologisk tilvækst kombineret med høj porøsitet
 • et stort antal makroporer
 • en meget effektiv proces pr. volumenenhed
 • lavere densitet end traditionelle filtermaterialer
 • høj slidstyrke

 

Filtralite® i tertiære filtre

Filtralite Clean er også særdeles velegnet til tertiær filtrering.

Filtralite har en meget højere porøsistet end traditionelle filtermaterialer, hvilket giver

 • et lavere begyndelsesmodtryk
 • en langsommere opbygning af modtryk
 • higher particle storage capacity,
 • en større evne til at binde partikler
 • lavere driftsomkostninger

Eksisterende Filtralite-filtre håndterer op til ca. 15-20 m/h.

Filtralite Nature

Filtralite® Nature er et finkornet filtermateriale med et stort overfladeaeral og en stor evne til at fjerne fosfor.

Fosfor fjernes både ved udfældning ved en høj pH-værdi og ved fysisk-kemisk sorption. Filtralite Nature-produkter er konstrueret til at give en stor P-sorptionevne og dermed en stor evne til at fjerne fosfor.

Når evnen til at fjerne fosfor er opbrugt, kan filtermaterialet udskiftes. Det brugte materiale kan bruges som gødning eller jordforbedringsmiddel.