Produktspecifikation

Handelsnavn

FILTRALITE NC 4-10
Densitet Massedensitet: 250 kg/m³
Korndensitet: 540 kg/m³
Materialetype Ekspanderet ler
Udseende Runde korn, jævn overflade med mikroporer
Produceret af Leca Rælingen, Norge
Version 8
Størrelse og vægt Værdi Afvigelse Kommentarer
Kornstørrelsesinterval 4-10 mm < 4 mm maks. 10 %
> 10 mm maks. 15 %
EN 12905
Massedensitet, tør, løs 250 kg/m³ ± 15 % EN 1097-3
Tilsyneladende korndensitet 540 kg/m³ ± 15 % EN-1097-6: Anneks E
Andre egenskaber Værdi Kommentarer
Hulrum ~54 % Cirkaværdi. EN 1097-3

KEMISK SAMMENSÆTNING, CIRKAVÆRDIER

SiO2 Al2O3 Fe2O3 K2O CaO Na2O
63% 17% 7% 4% 2% 2%

Forklaringer

N = Normal densitet
M = Middeldensitet
H = Høj densitet
C = Knust
R = Rund