Produktspecifikation

Handelsnavn FILTRALITE NR 2-4
Densitet Massedensitet, løs: 360 kg/m³
Materialetype Ekspanderet ler
Udseende Runde korn, jævn overflade med mikroporer
Produceret af Leca Rælingen, Norge
Version 8
Størrelse og vægt Værdi Afvigelse Kommentarer
Kornstørrelsesinterval 1-5 mm > 5 mm maks. 15 %
< 1 mm maks. 15 %
EN 12905
Massedensitet, tør, løs 360 kg/m³ ± 75 kg/m³ EN 1097-3

KEMISK SAMMENSÆTNING, CIRKAVÆRDIER 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 K2O CaO Na2O
63% 17% 7% 4% 2% 2%

Forklaringer

N = Normal densitet
M = Middeldensitet
H = Høj densitet
C = Knust
R = Rund