Produktspecifikation

Handelsnavn FILTRALITE P 0-4
Densitet Massedensitet, løs: 500 kg/m³
Materialetype Ekspanderet ler
Udseende Porøs overflade med hvide korn
Produceret af Leca Rælingen, Norge
Version 8
Størrelse og vægt Værdi Afvigelse Kommentarer
Kornstørrelsesinterval 0-4 mm > 4 mm maks. 10 % EN 12905
Massedensitet, tør, løs 500 kg/m³ ± 75 kg/m³ EN 1097-3
Andre egenskaber Værdi Kommentarer
Hulrum ~60 % EN 1097-3, cirkaværdi
pH ~12 Leca Norm
Alkalinitet ~35 mekv/l NS 4754, cirkaværdi
Vandledningsevne
K
K dim
                            100 m/d
  25 m/d


 9 ºC,, rent vand
 9 ºC, filtermaterialer i anlæg til vådområder, forbehandling i septiktanke og aerobe biofiltre eller tilsvarende systemer

Forklaringer

N = Normal densitet
M = Middeldensitet
H = Høj densitet
C = Knust
R = Rund
P = Fosforbinding