Filtralite Nature är anpassad för lokal behandling, bl.a. rening av utgående vatten och borttagning av fosfor.

Brochure Files
Ladda ner
Description
Ladda ner Filtralite Nature broschyren om avloppsrening för enskilda hushåll och fritidshus i glesbebyggelse.
Ladda ner
Description
Ladda ner Filtralite Nature broschyren om avloppsrening i filterbäddar
Ladda ner
Description
Ladda ner Filtralite Nature broschyren om avloppsrening för mindre samhällen and glesbebyggelse.