Filtralite® Clean jest przeznaczony dla komunalnych i przemysłowych Oczyszczalni Ścieków. Znajduje zastosowanie w procesach biologicznego oczyszczania ścieków oraz w instalacjach końcowej filtracji ścieków oczyszczonych.

Brochure Files
Pobierz broszurę PL
Description
Filtralite® Clean