Filtermaterialet Filtralite Clean er udviklet til rensningsanlæg for spildevand og rensning af procesvand og er velegnet til både biologisk rensning og tertiær filtrering.

Brochure Files
Download Filtralite Clean brochuren