Filtralite® Air är ett högkvalitativt filtermaterial. Materialet består av expanderad lera och används för biofiltrering och för rening av gas och lukt.

Brochure Files
Ladda ner
Description
Ladda ner Filtralite Air broschyren