Produktspesifikasjon

Produktnavn FILTRALITE P 0-4
Densitet Bulkdensitet, løs: 500 kg/m³
Type materiale Ekspandert leire
Utseende Porøs overflate med hvite partikler
Produsert av Leca Rælingen, Norge
Versjon 8
Størrelse og vekt Verdi Avvik Kommentar
Partikkelstørrelse intervall 0-4 mm > 4 mm max. 10 % EN 12905
Bulkdensitet, tørr, løs 500 kg/m³ ± 75 kg/m³ EN 1097-3
Øvrige egenskaper Verdi Kommentar
Porøsitet ~60 % EN 1097-3, typisk verdi
pH ~12 Leca Norm
Alkalinitet ~35 mekv/l NS 4754, typisk verdi
Hydraulisk konduktivitet
K
K dim
                            100 m/d
  25 m/d


 9 ºC, Rent vann

 9 ºC, Filtermaterial med våtmarksplanter, forbehandling i septiktank og aerobisk biofilter eller tilsvarende system

Forklaring

N = Normal densitet
M = Medium densitet
H = Høy densitet
C = Crushed/ Knust
R = Rund
P = Fosfor-binding