Zaprojektowany dla zakładów uzdatniania wody i wstępnego oczyszczania przy odsalaniu. Filtralite® Pure to materiał filtracyjny przystosowany zarówno do filtracji fizycznej jak i oczyszczania biologicznego.
</br>
Filtralite Nature został zaprojektowany oczyszczalni przydomowych, w tym oczyszczania ścieków oraz usuwania fosforu.
<br><br>