Charakterystyka Produktu

Nazwa handlowa Filtralite Air® 2-4
Ciężar Ciężar nasypowy: 390 kg/m³
Gęstość ziarnowa: 680 kg/m³
Puste przestrzenie 43%
Rodzaj materiału Keramzyt
Wygląd Okrągłe cząstki, gładka powierzchnia z mikroporami
Producent Leca Polska sp. z o.o.
Version 2

 

Rozmiar i ciężar Wartość Odchylenie Uwagi
Zakres wielkości cząstek 2-4 mm < 2 mm max. 15 %
> 4 mm max. 15 %
EN 933-1
Ciężar nasypowy w stanie suchym 390 kg/m³ ± 15 % EN 1097-3

 

Skład chemiczny (wartości poglądowe)

SiO2 Al2O3 CaO Fe2O3 Na2O K2O MgO TiO2 P2O5
57,10% 15,40% 9,55% 8,06% 0,52% 3,36% 3,56% 0,74% 0,24%