Opis produktu

Nazwa handlowa

FILTRALITE NC 4-10
Gęstość Gęstość nasypowa: 250 kg/m³
Gęstość ziaren: 540 kg/m³
Rodzaj materiału Ekspandowana glina
Wygląd Kruszywo łamane, porowata struktura powierzchni
Wyprodukowano przez Leca Rælingen, Norwegia
Wersja 8
Wielkość i ciężar Wartość Odchylenie Uwagi
Zakres wielkości cząstek 4-10 mm < 4 mm max. 10 %
> 10 mm max. 15 %
EN 12905
Gęstość nasypowa w stanie suchym, luźnym 250 kg/m³ ± 15 % EN 1097-3
Gęstość pozorna cząstek 540 kg/m³ ± 15 % EN-1097-6: Załącznik E
Inne właściwości Wartość Uwagi
Puste przestrzenie ~54 % Wartość przybliżona. EN 1097-3

SKŁAD CHEMICZNY, WARTOŚCI PRZYBLIŻONE

SiO2 Al2O3 Fe2O3 K2O CaO Na2O
63% 17% 7% 4% 2% 2%

Objaśnienia

N = Normalna gęstość
M = Średnia gęstość
H = Wysoka gęstość
C = Łamany
R = Okrągły