Opis produktu

Nazwa handlowa FILTRALITE NR 10-20
Ciężar Ciężar nasypowy: 290 kg/m³
Rodzaj materiału Keramzyt
Wygląd Okrągłe cząstki, gładka powierzchnia z mikroporami
Producent Leca Polska sp. z o.o.
Wersja 1
Rozmiar i ciężar Wartość Odchylenie Uwagi
Zakres wielkości cząstek 8-20 mm < 8 mm max. 15 %
> 20 mm max. 15 %
EN 933-1
Ciężar nasypowy w stanie suchym 290 kg/m³ ± 15% EN 1097-3
Gęstość materiałowa cząstek 500 kg/m³ ± 15% EN 1097-6

SKŁAD CHEMICZNY, WARTOŚCI PRZYBLIŻONE

SiO2 Al2O3 CaO Fe2O3 Na2O K2O MgO TiO2 P2O5
57,10% 15,40% 9,65% 8,06% 0,52% 3,36% 3,56% 0,74% 0,24%

Objaśnienia

N = gęstość standardowa
M = gęstość średniowysoka
H = gęstość wysoka
C = materiał kruszony
R = materiał niekruszony