Opis produktu

Nazwa handlowa FILTRALITE P 0-4
Gęstość Gęstość nasypowa w stanie luźnym: 500 kg/m³
Rodzaj materiału Ekspandowana glina
Wygląd Porowata powierzchnia z białymi cząsteczkami
Wyprodukowano przez Leca Rælingen, Norwegia
Wersja 8
Wielkość i ciężar Wartość Odchylenie Uwagi
Zakres wielkości cząstek 0-4 mm > 4 mm max. 10 % EN 12905
Gęstość nasypowa w stanie suchym, luźnym 500 kg/m³ ± 75 kg/m³ EN 1097-3
Inne właściwości Wartość Uwagi
Puste przestrzenie ~60 % EN 1097-3, wartość przybliżona
pH ~12 Leca Norm
Alkaliczność ~35 mekv/l NS 4754, wartość przybliżona
Przewodność hydrauliczna
K
K dim
                            100 m/d
  25 m/d


 9 ºC, Clean water
 9 ºC, złoże filtracyjne w oczyszczalni hydrofitowej,oczyszczaniu wstępnym w zbiorniku bezodpływowym oraz w napowietrzanym filtrze biologicznym lub  w systemach podobnych

Objaśnienia

N = Normalna gęstość
M = Średnia gęstość
H = Wysoka gęstość
C = Łamany
R = Okrągły
P = Wiążący fosfor