Wprowadzając do filtracji Filtralite® Pure Mono-Multi zamiast piasku, stacja uzdatniania wody Bedrichov obniżyła koszty energii o 75%, podwoiła moc produkcyjną każdego filtra i na dzień dzisiejszy zapewnia wodę pitną, której jakość jest lepsza niż kiedykolwiek wcześniej.

Czas ucieka!

Użycie piasku jest prawdopodobnie najstarszą historycznie metodą uzdatniania wody. Piasek ma wciąż szerokie zastosowanie w uzdatnianiu wody na całym świecie, głównie ze względu na łatwą dostępność. Opracowano jednak kilka rozwiązań alternatywnych.

Dziś wydaje się, iż czas piasku jako materiału filtracyjnego w nowoczesnych procesach dobiega końca. Główna wada piasku polega na tym, iż wymaga on dużych ilości energii dla codziennego płukania wstecznego, co generuje duże koszty operacyjne. Piasek nie nadąża za nowoczesnymi wysokowydajnymi technologiami i nie wychwytuje mikroskopijnych cząsteczek, jak np. małe sinice, które stanowią dziś często zagrożenie dla jakości dostarczanej wody i wywołują problemy w zakresie zdrowia publicznego.

Ograniczenia dla filtracji przez piasek

“W przypadku filtrowania przez piasek to sieć jego ziarenek zatrzymuje cząsteczki zanieczyszczeń nie pozwalając im przedostać się dalej. Woda przepływa przestrzenią stworzoną pomiędzy ziarnami piasku. Ponieważ ziarna te są jednakowego rozmiaru, „przestrzenie” o których mowa są identyczne dla całego filtra. Z drugiej strony, cząsteczki które należy odfiltrować są bardzo różnych rozmiarów, co często kończy się zatkaniem filtrów piaskowych i potrzebą częstego płukania zwrotnego” objaśnia Petr Dolejs, profesor z Politechniki w Brnie, odpowiedzialny za testy pilotażowe służące opracowaniu nowego materiału filtracyjnego w Bedrichov. Płukanie wsteczne wymaga użycia dużych ilości energii i czystej wody.

Filtralite®: otwarte medium filtracyjne

Filtralite jest nowoczesnym produktem wykonanym z ekspandowanej gliny, opracowanym specjalnie dla celów związanych z filtrowaniem wody. Działa na nieco innej zasadzie niż piasek, a dwa rodzaje Filtralite Pure Mono-Multi wykorzystywane w Bedřichovie mają wielkość odpowiednio: 0,8 - 1,6 mm (HC) i 1,5 - 2,5 mm (NC).

Filtralite można scharakteryzować jako małe twarde kawałki otwartej gąbki, pełne wewnętrznych porów różnej wielkości. Kiedy woda przepływa przez złoże filtracyjne, zanieczyszczenia są wychwytywane w zagłębieniach Filtralite®. Woda swobodnie przepływa przez cząsteczki, co powoduje że zapychanie się filtrów jest prawie niemożliwe.

W związku z tym, dzięki swojej porowatej strukturze, Filtralite jest bardziej otwartym złożem filtracyjnym o bardzo dużej przestrzeni do gromadzenia cząstek.