Aby sprostać prognozowanemu wzrostowi zapotrzebowania na wodę pitną, w Hong Kongu zbudowany został nowy zakład uzdatniania wody Tai Po. Zakład posiada moce produkcyjne 1200 Ml/dzień.

PABF ze złożem Filtralite® zdecydowanie zmniejsza zapotrzebowanie na chlor

Zakład uzdatniania wody Tai Po pobiera wodę z rzeki Dongjiang w Prowincji Guangdong położonej na północ od Hong Kongu. Ujmowana woda posiada przeciętny stopień zmętnienia około 11 NTU i zawiera między innymi amoniak i mangan. Temperatura wody waha się od 12 do 34oC. 

Podczas projektowania zakładu uzdatniania wody zdecydowano się na zastosowanie napowietrzanych filtrów biologicznych (PABF) do usuwania amoniaku i manganu. Dzięki temu rozwiązaniu istotnie spadło zapotrzebowanie zakładu na chlor w porównaniu do alternatywnego sposobu z chlorowaniem do punktu przełamania.

Testy pilotażowe, w ramach których porównywano różne złoża filtracyjne, wykazały, iż złoże filtracyjne Filtralite® z zastosowaniem ekspandowanej gliny stanowi najlepsze rozwiązanie dla filtrów typu PABF.

Kolumna testowa zawierająca Filtralite® HC (kruszony, wysokiej gęstości) 2,5 - 5 mm miała stabilny poziom usuwania amoniaku 80-90%, a poziom usuwania manganu wyniósł 75%.

Zakład przekazano do eksploatacji w kwietniu 2003. Dane eksploatacyjne zakładu wskazują, iż filtry PABF pracują bardzo dobrze. Zarówno amoniak jak i mangan są usuwane do poziomów niższych niż dopuszczalne wartości normowe.