Filtralite® Clean wykorzystywany jest do oczyszczania 80% ścieków na Malcie.

Szacuje się, że w roku 2005 tylko 6,4 % ścieków bytowych na Malcie poddawano oczyszczaniu. Resztę wylewano w stanie nieoczyszczonym do Morza Śródziemnego.

Na podstawie powyższych danych liczbowych podjęto decyzję o budowie trzech nowych oczyszczalni ścieków. Jedną z nich jest Oczyszczalnia Ścieków Malta South w miejscowości Ta’barkat (Xgħajra). Wydajność oczyszczania tego zakładu została zaprojektowana na 51 000 m3 dziennie, co stanowi 80 % całości ścieków wytwarzanych na terenie Malty. Zakład ten ma za zadanie przywrócić dobrą jakość wody morskiej na obszarach dotychczas zanieczyszczonych oraz do pewnego stopnia eliminować nieprzyjemne zapachy. Oczyszczalnia ta rozpoczęła działalność w styczniu 2011.

6000 m3 materiału Filtralite® Clean dla oczyszczalni ścieków ze złożem stałym

Filtralite® wykorzystywany jest w napowietrzanych filtrach biologicznych, gdzie bakterie rozkładają związki zawarte w ściekach. Łącznie jest 8 filtrów do denitryfikacji oraz 12 filtrów do usuwania związków organicznych i azotu. W dalszej części procesu następuje filtracja przy zastosowaniu filtra piaskowego w celu usunięcia drobnych cząstek i bakterii oraz dezynfekcja za pomocą promieniowania UV w celu wyeliminowania pozostałych mikroorganizmów.

Po zakończeniu uzdatniania, dwie trzecie oczyszczonej wody, której jakość jest odpowiednia do wykorzystania w celach kąpielowych, odprowadza się do Morza Śródziemnego, a pozostałą jedną trzecią wykorzystuje się powtórnie do nawadniania pól.