Zakład Uzdatniania Wody Thames Gateway, położony w Beckton pod Londynem, jest pierwszym w Wielkiej Brytanii zakładem odsalania o tak dużej skali i został on wybudowany, aby zmniejszyć ryzyko niedoboru wody w rejonie Londynu. Pobiera on surową wodę z ujścia rzeki Tamizy, co oznacza, że woda ta jest wodą słonawą. Zasolenie zmienia się wraz z falą i maksymalne zasolenie wynosi około 11 000 ppm.

Filtralite® Pure używany jest również w filtrach ciśnieniowych do wstępnego oczyszczania przed procesem odsalania.

Zakład ten został wybudowany przez hiszpańskiego wykonawcę Acciona Agua i został otwarty w czerwcu 2010 roku. Zanim sól usuwana jest przez membrany w procesie odwróconej osmozy, woda jest wstępnie oczyszczana w trzy-etapowym procesie. Etap pierwszy to koagulacja, flokulacja i osadnik lamelowy. Drugi etap obejmuje użycie poziomych filtrów ciśnieniowych, gdzie Filtralite® Pure wykorzystany jest jako złoże filtracyjne. Jako trzeci etap obróbki wstępnej stosuje się membrany ultrafiltracyjne.

Zakład odsalania posiada zdolność produkcyjną wynoszącą 150 000 m3/dzień i jest w stanie dostarczyć wodę dla około 900 000 ludzi w Londynie. Jednowarstwowy filtr ciśnieniowy składa się z 17 filtrów zawierających złoże Filtralite® Pure HC 0,8-1,6 mm. Wszystkie te filtry posiadają powierzchnię filtracji wynoszącą 50 m2 i działają z maksymalną prędkością filtracji wynoszącą 12m/godz. Ten etap filtracji ma za zadanie usunięcie pozostałości drobnych, zawieszonych ciał stałych, które nie zostały usunięte przez osadniki lamelowe.