Na zlecenie władz miasta Örebro w Szwecji, przedsiębiorstwo inżynieryjne WEREC zajmujące się gospodarką wodami opadowymi, zamontowało w czerwcu  2017 roku filtr wód opadowych.

Po filtrze wstępnym, na którym przebiega separacja olejów i tłuszczów, znajduje się filtr główny wypełniony keramzytem Filtralite Nature P, który, poza tym, że usuwa cząstki zanieczyszczeń, wiąże również fosfor.

Ponadto, ten materiał filtracyjny jest łatwy do wymiany, a jego oczekiwany okres trwałości wynosi 10 lat.