Podejmując się modernizacji filtrów w stcji uzdatniania wody Fredrikstad, zarząd wodociągu był zainteresowany wypróbowaniem alternatywnych materiałów filtracyjnych. Aby dokonać oceny postanowiono w jednym z filtrów wymienić warstwę antracytu na Filtralite.

Tak więc w marcu 2002 r. Filtralite został zainstalowany w jednym z ośmiu filtrów na istniejącym piasku. Filtr ten był eksploatowany przez prawie rok równolegle z pozostałymi filtrami.

Nowe złoże Filtralite® we wszystkich filtrach

Doświadczenia z tego okresu były tak obiecujące, że Wodociągi we Fredrikstad podjęły decyzję o zastosowaniu nowego złoża filtracyjnego we wszystkich filtrach. W okresie modernizacji zakład zachował pełną sprawność, ponieważ filtry remontowano pojedynczo, utrzymując produkcję na pozostałych 7 filtrach.

Usunięcie starych złóż filtracyjnych, oczyszczenie, naprawa infrastruktury filtracyjnej oraz wypełnienie nowym piaskiem i Filtralite® trwało jeden tydzień na każdy filtr. Obecnie filtry zawierają 0,6 m piasku o wielkości ziarna 0,8 - 1,2 mm oraz 0,8 m Filtralite® MC 1,5 - 2,5 mm.

Złoże filtracyjne Filtralite® spełniło oczekiwania

Dane operacyjne zakładu po renowacji filtrów wskazują, iż filtry działają zgodnie z oczekiwaniami w zakresie zarówno pod względem jakości wody jak i długości cykli pracy filtrów.

Stacja uzdatniania wody pobiera wodę surową z jeziora Isnesfjorden, które łączy się z największą rzeką Norwegii Glommą. Jakość wody surowej zmienia się w ciągu roku. Mętność może osiągnąć 10 NTU, a barwa w ekstremalnych okresach nawet 100 mgPt/l. 

Proces uzdatniania składa się z koagulacji, flokulacji, sedymentacji, filtracji i dezynfekcji. Jako koagulant stosowany jest siarczan glinu wraz z polimerem. Do regulacji odczynu pH stosuje się sodę kaustyczną, a do dezynfekcji podchloryn sodu. Typowa mętność na filtrach z dwuwarstwowym złożem filtracyjnym wynosi 1,1 NTU, podczas gdy mętność wody uzdatnionej wynosi 0,06 NTU, przy normalnej prędkości filtracji 10 m/h.