Filtralite® Clean, znakomity materiał dla technologii oczyszczania ścieków ze złożem stałym

Biofiltry stosowane w zakładzie oczyszczania ścieków w Annecy (SILA) wypełnione są Filtralite, dzięki czemu zapewniają optymalne warunki dla rozwoju biofilmu podczas procesu oczyszczania biologicznego. 


Filtralite® Clean jest lekkim materiałem o wysokiej porowatości. Składa się z cząsteczek keramzytu o ostrych, nieregularnych krawędziach i dużej powierzchni właściwej. Cechy te ułatwiają efektywny rozwój bakterii do usuwania BZT (Biochemiczne Zapotrzebowanie Tlenu), zawiesiny ogólnej oraz nitryfikacji.

 

Filtralite®, rozwiązanie łatwe do wdrożenia

Zakład oczyszczania ścieków Annecy (SILA) przyznało firmie Quadrimex Chemical kontrakt na usunięcie, uzupełnianie i wymianę mediów filtracyjnych w 3 filtrach biologicznych w zakładzie SILOE (o przepustowości 230 000 RLM).

Quadrimex Chemical zdołał odnowić media filtracyjne 3 filtrów biologicznych w zaledwie 12 tygodni. Firma opracowała innowacyjny system pompowania (oparty na efekcie Venturiego), który nie powoduje zanieczyszczeń ani hałasu. System ten powstał na potrzeby sprawnego opróżniania filtrów biologicznych, bez ryzyka uszkodzenia urządzeń i wyposażenia filtra.

W celach konserwacyjnych należało opróżnić trzy filtry biologiczne: 2 filtry N (azot) i 1 filtr C (węgiel).

Następnie urządzenia zostały wypełnione:

  • tym samym ponownie użytym materiałem filtracyjnym, odzyskanym z opróżniania,
  • nowym złożem Filtralite.

Obejrzyj film aby zobaczyć instalowanie materiału Filtralite Clean.