Oczyszczalnia ścieków The Upper Uvdal została zaprojektowana w formie tradycyjnej oczyszczalni chemiczno-biologicznej, w której na ostatnim etapie ścieki przechodzą przez złoże filtracyjne z materiałem Filtralite, po czym odprowadzane są do niewielkiego strumyka.

Złoże filtracyjne z użyciem Filtralite P cechuje się stabilnym poziomem jakości ścieków oczyszczonych, znacznie poniżej dopuszczalnych wartości normowych. Po 3 latach eksploatacji oczyszczalnia ścieków usuwa fosfor w 99%, co daje stężenie fosforu w ściekach oczyszczonych na poziomie 0,06 mg/l.

Zastosowane materiały filtracyjne  
1000 m3 Filtralite Nature P 0-4 mm
100 m3  Filtralite Nature NR 4-10 mm
100 m3  Filtralite Nature NR 10-20 mm