Filtralite®, niezwykle trwały nośnik dla biofiltrów 

W największej norweskiej oczyszczalni ścieków, Veas w Oslo Filtralite® okazał się być materiałem niesłychanie trwałym, zarówno jako nośnik  błony biologicznej jak i filtr osadu. Po 25 latach pracy z koniecznością codziennego płukania wstecznego, nie ma potrzeby uzupełniania złoża.

Roczna ilość ścieków wynosi 100 milionów m3. Przed wypuszczeniem ścieków do popularnego Oslofjord najważniejszą kwestią jest usunięcie z nich azotu. Filtralite® odgrywa kluczową rolę w procesach nitryfikacji i denitryfikacji. Te dwa etapy pracy filtrów biologicznych odbywają się po chemicznej flokulacji z sedymentacją. 

Unikalny proces biofiltracji składa się z ośmiu biofiltrów „nitryfikacyjnych”. Po każdym z nich zamontowany jest biofiltr „denitryfikacyjny”. Faza nitryfikacji to biofiltr aerobowy, który rozkłada rozpuszczone substancje organiczne, przekształcając je w azotany, dwutlenek węgla i osad. Podłożem dla biofilmu jest tu Filtralite® HC 2,5 - 5 (ziarna kruszone). 

W następnym biofiltrze anaerobowym azotany przekształcane są w azot gazowy. W tym procesie Filtralite® HR 3-6 (ziarna okrągłe) działa zarówno jako nośnik biofilmu jak i złoże filtracyjne.

Porowatość tłumaczy wydajność złoża Filtralite® w oczyszczaniu ścieków

Złoże Filtralite Clean zostało opracowane przez norweskich naukowców specjalnie dla VEAS, którzy starali się naśladować naturalne procesy i jednocześnie zwiększyć ich skuteczność.. Specyficzna porowatość  ekspandowanej gliny pozwala biofiltrom utrzymywać  bakterie, działając równocześnie jako filtr, wyjaśnia pan Øystein Moursund, starszy konsultant oczyszczalni Veas.

Wszystkie filtry poddawane są codziennie płukaniu wstecznemu, a osad jest przetwarzany i stosowany w rolnictwie. W Veas podjęto decyzję o zamontowaniu większej ilości tego typu filtrów, aby nadążyć za coraz większym obciążeniem oczyszczalni.

To właśnie porowatość Filtralite umożliwia jego podwójną funkcję, działając zarówno jako filtr zanieczyszczeń, jak i nośnik błony biologicznej wewnątrz porów