Filtralite Air

Czyste powietrze to niezbędny składnik komfortowego życia. Nieprzyjemne zapachy pochodzące z zakładów przemysłowych, rolnictwa czy oczyszczalni ścieków mogą zostać skutecznie zneutralizowane przy użyciu biofiltrów powietrza.

Charakterystyczny dla Filtralite® wysoki stopień porowatości zapewnia optymalne warunki dla rozwoju biomasy oraz dla przepływu powietrza przez złoże biofiltra. Dzięki temu możliwe jest skuteczniejsze zatrzymywanie lotnych zanieczyszczeń powietrza. Dodatkowo duża powierzchnia właściwa umożliwia filtrację większych ilości powietrza przy zachowaniu dotychczasowego rozmiaru filtra. Zastosowanie Filtralite® pozwala zmniejszyć koszty eksploatacyjne, ponieważ złoże posiada dużą pojemność i wykazuje powolny przyrost strat ciśnienia w cyklu pracy.

Wychodząc naprzeciw przyszłym oczekiwaniom i standardom Filtralite® Air oferuje innowacyjne rozwiązanie technologiczne o najwyższej jakości.

 

Co wyróżnia złoże filtracyjne Filtralite® Air?

  • Stabilna struktura – nie kruszy się
  • Trwałość i odporność materiału 
  • Naturalne pochodzenie bez niebezpiecznych ani sztucznych składników
  • Lekkość, która wpływa na zmniejszone koszty budowy, a także koszty napełniania i opróżniania - 5 razy mniejszy nacisk na ściany niż w przypadku typowych złóż mineralnych 
  • Jednorodność i precyzyjna charakterystyka materiału – jednoznacznie określona gradacja ziarna produktu
  • Duża pojemność dla wzrostu biofilmu i doskonała przepustowość - gwarancja niskich strat ciśnienia i długiej żywotności 
  • Duża powierzchnia właściwa - znakomite podłoże dla wzrostu biomasy
  • Funkcja buforu wilgoci – porowata struktura pochłaniająca wodę, a w rezultacie zwiększona skuteczność zraszania złoża.
  • Początkowa zdolność sorpcyjna – Filtralite® Air posiada materiałowe właściwości sorpcyjne H2S, więc filtr rozpocznie usuwanie nieprzyjemnego zapachu, jeszcze przed wpracowaniem procesu biologicznego.

Dezodoryzacja w biofiltrze polega na przeprowadzeniu zanieczyszczonego gazu przez złoże filtracyjne współprądowo lub przeciwprądowo do kierunku zraszania wodą.