Filtralite Nature

Filtralite® Nature jest drobnoziarnistym materiałem filtracyjnym o dużej powierzchni i dużej pojemności przy usuwania fosforu.

Fosfor jest usuwany zarówno przez wytrącanie przy wysokim pH, jak i przyciąganie i wiązania fizyko-chemiczne. Produkty firmy Filtralite Nature są przystosowane do zapewnienia dużej zdolności sorpcji P, co powoduje znaczne usunięcie fosforu.

Kiedy wyczerpie się pojemność sorpcyjna i zdolność usuwania fosforu materiał filtracyjny można wymienić. Zużyty materiał może być stosowany jako nawóz lub środek do wzbogacania gleby.