Filtralite Nature

Filtralite® Nature-P jest materiałem filtracyjnym na bazie keramzytu. Cechuje go duża powierzchnia właściwa i duża pojemność na zatrzymywane związki fosforu.

Związki fosforu są usuwany przez wytrącanie w podwyższonym pH i związane dzięki oddziaływaniom fizyko-chemicznym. Filtralite® Nature-P zapewnia dużą zdolności sorpcji związków fosforu, co powoduje istotne ich usunięcie z odcieku filtracyjnego.

Kiedy wyczerpie się pojemność sorpcyjna materiału podlega on wymianie. Ze względu na 100% naturalne pochodzenie, zużyty materiał może być wykorzystany jako dodatek do nawozu lub środek użyźniający glebę.