Filtering the water
for tomorrow

MER VATTEN TILL LÄGRE KOSTNAD

Med Filtralite®, kan du göra mer med mindre - mer rent vatten med mindre energi, mindre utrymme och utan att bygga om befintlig anläggning. Läs mer om våra lösningar:

Filtralite Pure

Utvecklad för vattenverk och förbehandling innan avsaltning. Filtralite Pure är ett filtermaterial lämplig för både fysisk filtrering och biologisk behandling.

mer information
Filtralite Clean

Utvecklad för reningsverk och behandling av industriellt vatten. Filtralite Clean är ett filtermaterial för både biologisk behandling och polering.

mer information
Filtralite Air

Filtralite® Air är ett högkvalitativt filtermaterial. Materialet består av expanderad lera och används för biofiltrering och för rening av gas och lukt.

mer information
Filtralite Nature

Filtralite Nature är utvecklad för mindre lokala reningsverk, bl.a. för utgående avloppsvatten och reducering av fosfor.

mer information