Filtralite® Air

Filtralite® Air är ett högkvalitativt filtermaterial. Materialet består av expanderad lera och används för biofiltrering och för rening av gas och lukt.

Ladda ner Filtralite Air broschyren

Ladda ner

Filtralite® Pure

Anpassad för dricksvattenverk samt förbehandling till avsaltning. Filtralite Pure är ett filtermaterial lämpligt för både fysisk filtrering och biologisk behandling.

Ladda ner Filtralite Pure broschyren

Ladda ner

Filtralite® Clean

Anpassad för avloppsreningsverk och behandling av industriellt vatten. Filtralite Clean är ett filtermaterial lämpligt för biologisk behandling och tertiär filtrering (polering).

Ladda ner Filtralite Clean broschyren

Ladda ner

Filtralite® Nature

Filtralite Nature är anpassad för lokal behandling, bl.a. rening av utgående vatten och borttagning av fosfor.

Ladda ner Filtralite Nature broschyren om avloppsrening för mindre samhällen and glesbebyggelse.

Ladda ner

Ladda ner Filtralite Nature broschyren om avloppsrening för enskilda hushåll och fritidshus i glesbebyggelse.

Ladda ner

Ladda ner Filtralite Nature broschyren om avloppsrening i filterbäddar

Ladda ner