Filtralite® Pure

Anpassad för dricksvattenverk samt förbehandling till avsaltning. Filtralite Pure är ett filtermaterial lämpligt för både fysisk filtrering och biologisk behandling.

Ladda ner Filtralite Pure broschyren

Ladda ner

Filtralite® Clean

Anpassad för avloppsreningsverk och behandling av industriellt vatten. Filtralite Clean är ett filtermaterial lämpligt för biologisk behandling och tertiär filtrering (polering).

Ladda ner Filtralite Clean broschyren

Ladda ner

Filtralite® Nature

Filtralite Nature är anpassad för lokal behandling, bl.a. rening av utgående vatten och borttagning av fosfor.

Ladda ner Filtralite Nature broschyren om avloppsrening för enskilda hushåll och fritidshus i glesbebyggelse.

Ladda ner

Ladda ner Filtralite Nature broschyren om avloppsrening i filterbäddar

Ladda ner

Ladda ner Filtralite Nature broschyren om avloppsrening för mindre samhällen and glesbebyggelse.

Ladda ner