Filtralite® innehar internationella certifikat för produkter till dricksvatten, kvalitet och  miljöhantering.

NSF/ANSI 61 certifiering för Leca Norge (Saint-Gobain Byggevarer AS) samt för fabriken i Raelingen gällande produkter för dricksvatten

Hämta certifikat

Kontrollrådet Certifiering NS-EN 12905 för produkter som används för behandling av vatten avsedda för livsmedel

Hämta certifikat

Hygienic Standard for Poland (HK / W / 0542/01/2017) for products used for treatment of water intended for human consumption and treatment of municipal and industrial wastewater

Get the certificate

NS-EN ISO 9001:2015 Certifiering Kvalitetsledning

Hämta certifikat

NS-EN ISO 14001:2015 Certifiering Miljöledning

Hämta certifikat