Produktspecifikation

Handelsnamn FILTRALITE P 0-4
Densitet Skrymdensitet, lös: 500 kg/m³
Typ av material Expanderad lera
Utseende Porös yta med vita partiklar
Tillverkad av Leca Rælingen, Norge
Version 8
Storlek och vikt Värde Avvikelse Kommentar
Partikelstorlek intervall 0-4 mm > 4 mm max. 10 % EN 12905
Skrymdensitet, torr, lös 500 kg/m³ ± 75 kg/m³ EN 1097-3
Övriga egenskaper Värde Kommentar
Voids ~60 % EN 1097-3, typiskt värde
pH ~12 Leca Norm
Alkalinitet ~35 mekv/l NS 4754, typiskt värde
Hydraulisk konduktivitet
K
K dim
                            100 m/d
  25 m/d


 9 ºC, Rent vatten
 9 ºC, Filtermaterial with wetland plants, pre-  treatment in septic tank and aerobic biofilter or  equivalent system

Förklaring

N = Normal density
M = Medium density
H = High density
C = Crushed
R = Round
P = Phosphorus binding