Produktspecifikation

Handelsnamn FILTRALITE P 0,5-4

Densitet

Skrymdensitet, lös: 370 kg/m³

Kompaktdensitet: 850 kg/m3 ± 200 kg/m³

Typ av material Expanderad lera
Utseende Porös yta med vita partiklar
Tillverkad av Leca Rælingen, Norge
Version 7
Storlek och vikt Värde Avvikelse Kommentar
Partikelstorlek intervall 0,5-4 mm > 4 mm max. 10 %
< 0,5 mm max. 10 %
EN 12905
Skrymdensitet, torr, lös 370 kg/m³ ± 75 kg/m³ EN 1097-3
Kompaktdensitet, skenbar 850 kg/m³  ± 200 kg/m³ EN 1097-6: Bilaga E
Övriga egenskaper Värde Kommentar
Porositet ~60 % EN 1097-3, typiskt värde
pH ~12 Leca Norm
Alkalinitet ~35 mekv/l NS 4754, typiskt värde

Förklaring

N = Normal density
M = Medium density
H = High density
C = Crushed
R = Round
P = Phosphorus binding