Avsaltningsanläggningen Palmachim i Israel planerade under 2009 att utöka produktionskapaciteten med 50%.

Filtralite® Pure ökar produktionen med 50 % och sänker samtidigt driftkostnaderna

Efter ett antal pilotförsök beslutades man att Filtralite Pure skulle installeras i filtren till förbehandling. Detta var den första installationen av Filtralite Pure för avsaltning i full skala i Israel. Filtralite Pure installerades, som ett media med dubbla fraktioner, och resulterade i att kapaciteten kunde ökas med 50% utan att behöva bygga några nya filter.

Efter installation kunde filtreringshastigheten ökas från 7 m/timme till 12 m/timme. Tiden mellan backspolningarna ökade samtidigt från 30 timmar till 200 timmar, och uppbyggnaden av bioslam på RO-membranen blev mindre. Silt density index ~2.0, ibland så lågt som 1.5. Tidigare användes en typ av filterkasetter på 20 µm och dessa byttes ut varje månad.

Idag använder Palmachim filterkasetter på 5 µm och dessa byts ut två gånger per år. Besparingarna bara på filterkassetterna är 300.000 €/år, medan den totala besparingen uppgår till miljoner Euro.