Filtralite® Nature stosuje się w wypełnieniach oczyszczalni przydomowych, w układach filtracji wód opadowych i w filtracji odcieków z ukierunkowaniem na usuwanie związków fosforu.

Brochure Files
Pobierz broszurę EN
Description
Filtralite® Nature do oczyszczania ścieków na złożu filtracyjnym.
Pobierz broszurę EN
Description
Filtralite® Nature do oczyszczalni ścieków dla małych osiedli i obszarów wiejskich.
Pobierz broszurę EN
Description
Filtralite® Nature do oczyszczalni ścieków dla domów jednorodzinnych i letniskowych w obszarach wiejskich.