Filtering the water
for tomorrow

MERE VAND FOR FÆRRE PENGE

Med Filtralite® filtermaterialer kan I gøre mere med mindre - mere rent vand med mindre energi og mindre plads og uden at ombygge eksisterende anlæg. Se vores løsninger:

Filtralite Pure

Filtermaterialet Filtralite Pure er udformet til drikkevandanlæg og forbehandling inden afsaltning og er velegnet til både fysisk filtrering og biologisk rensning.

know more
Filtralite Clean

Filtermaterialet Filtralite Clean er udformet til rensningsanlæg for spildevand og rensning af procesvand og er velegnet til både biologisk rensning og tertiær filtrering.

know more
Filtralite Air

Filtralite® Air er et filtermateriale af høj kvalitet der anvendes til biofiltrering og rensning af luft og lugt.

know more
Filtralite Nature

Filtralite Nature er udformet til vandhåndtering på stedet, herunder rensning af spildevand og fjernelse af fosfor.

know more