Filtermaterialet Filtralite® Pure er udformet til drikkevandanlæg og forbehandling inden afsaltning og er velegnet til både fysisk filtrering og biologisk rensning.