Produktspesifikasjon

Produktnavn

FILTRALITE NC 4-10
Densitet Bulkdensitet: 250 kg/m³
Partikkeldensitet: 540 kg/m³
Type materiale Ekspandert leire
Utseende Runde partikler, glatt overflate med mikroporer
Produsert av Leca Rælingen, Norge
Versjon 8
Størrelse og vekt Verdi Avvik Kommentar
Partikkelstørrelse område 4-10 mm < 4 mm max. 10 %
> 10 mm max. 15 %
EN 12905
Bulkdensitet, tørr, løs 250 kg/m³ ± 15 % EN 1097-3
Partikkeldensitet 540 kg/m³ ± 15 % EN-1097-6: Bilaga E
Øvrige egenskaper Verdi Kommentar
Porøsitet ~54 % Cirkaverdi EN 1097-3

KJEMISK SAMMENSETNING, TYPISKE VERDIER

SiO2 Al2O3 Fe2O3 K2O CaO Na2O
63% 17% 7% 4% 2% 2%

Forklaring

N = Normal densitet
M = Medium densitet
H = Høy densitet
C = Crushed/ Knust
R = Rund