Filtralite® innehar internasjonale sertifikater for produkter til drikkevann, kvalitet og miljøhåndtering.

NSF/ANSI 61 sertifisering for Leca Norge AS samt for fabrikken på Rælingen når det gjelder produkter for drikkevann

Last ned sertifikat

Kontrollrådet Sertifiering NS-EN 12905 for produkter som benyttes til behandling av vann beregnet for mat.

Last ned sertifikat

Hygienic Standard for Poland (HK / W / 0542/01/2017) for products used for treatment of water intended for human consumption and treatment of municipal and industrial wastewater

Last ned sertifikat

NS-EN ISO 9001:2015 Sertifisering Kvalitetsledelse

Last ned sertifikat

NS-EN ISO 14001:2015 Sertifisering Miljøledelse

Last ned sertifikat