Ytterligere teknisk informasjon om Filtralite® produkter og løsninger.

<b>Pilot test at Boden (SE) for biological removal of iron and manganese with Filtralite Pure Mono-Multi</b><br> <br> The pilot filter with Filtralite® which was studied in this work reduced iron and manganese significantly and removed more than 95% of both metals. The start-up period was about a week for the iron oxidation and significantly longer, closer to 70 days, for the manganese oxidation.<br>

Read more

<b>En ny prosess for rensing av vann fra olivenvasking basert på biofiltrering og membranseparasjon</b><br> <br>Filtralite Clean HR 4-8 brukes til rensing av prosessvann som er brukt til å vaske oliven. Vannet renses i et 2 m3 aerobisk bio-kar, etterfulgt av to membransteg, ultrafiltrering (UF) og nanofiltrering (NF).<br><br> Denne prosessen muliggjør 80 % gjenvinning av vannet som går videre til jordbruksformål.

Les mer

<b>Luftet biofiltrering for rensing av ammoniakk og mangan ved et større vannverk i Hong Kong</b><br> <br> Pilotforsøk med Filtralite Pure HC 2,5-5 viste at nitrifiseringsprosessen startet raskt (2-3 dager) i et luftet biofilter uten å måtte tilsette biokultur. Allerede i begynnelsen av uke 2 etter oppstart, var reduksjonen av ammoniakk 85 %. Konsentrasjon på innkommende råvann var 2,4mg/l (N) og filtreringshastigheten var 14m/h.

Les mer

<b> Pilotforsøk for fjerning av jern ved Babite (CZ)</b><br> <br> Et pilotforsøk ble gjennomført ved Babite (CZ) med Filtralite Pure Mono-Multi for å studere effektiviteten ved fjerning av jern i grunnvannet. Ønsket filtreringshastighet var minst 20m/h. <br>

Les mer

<b>Effekt ved ozonbehandling og filtrering av råvann fra Mälaren (S)</b><br> <br> Filter med Filtralite Pure ble vurdert som et alternativ til GAC-filter sammen med ozonbehandling og lavere dosering av koagulant. <br>

Les mer

<b>Alternativt filtermateriale for rensing av drikkevann</b><br> <br> Pilotforsøk ble gjennomført av Thames Water der ulike filtermaterialer ble sammenliknet. De testede materialene var sand, kombinasjonen antracit/sand, knust glass og Filtralite Pure Mono-Multi. Konseptet med Filtralite var den beste løsningen. <br>

Les mer

<b>Biologisk filtrering av forurenset vann reduserer faren for at membranen tilsmusses ved omvendt osmose</b><br> Ved å bytte ut “manganese greensand” mot Filtralite kunne man se en rask forbedring av vannkvaliteten og kjørbarheten i membranfiltrene. De nya biofiltrene tilbakespyles 36 ganger sjeldnere enn med ”manganese greensand” (100 tilbakespylinger i året mot 3600). Vannmengde for tilbakespyling ble redusert fra 23 millioner liter til 0,4 millioner liter, og tidsforbruket ble redusert fra 1440 timer i året til bare 40 timer.<br>

Les mer

<b>Rapport fra IWW Vatten Center (Tyskland)</b><br> <br> Analyse av filtermaterialet Filtralite for å sjekke evnen til å rense overflatevann for produksjon av drikkevann, med særlig fokus på evnen til å fjerne mikrobiologisk forurensning. <br>

Les mer