Filtralite Pure

Med sin unike porøsitet skaper Filtralite® Pure filtermedium perfekte forhold for filtrering av vann. Porøsiteten gir større overflateareal og øker dermed filtreringshastigheten. Dette gjør at større vannmengder kan filtreres gjennom samme mengde filter, siden kontaktflaten blir større.

Ved å bytte tradisjonelle filtermaterialer med Filtralite, kan anlegg som håndterer vann øke sin kapasitet uten å måtte bygge om eksisterende utstyr.

 

Filtralite® i enmedia- og tomedia-filtre

Filtrering av vann er den vanligste måten å rense vann på. Filtralite har perfekte egenskaper til å fungere som et effektivt filtermateriale i både enkle og flersjiktsfiltre, ved filtrering av råvann eller kjemisk forbehandlet vann.

Sammenliknet med tradisjonelle filtermaterialer som sand og antrasitt, har Filtralite en betydelig høyere porøsitet, noe som gir:

 • lavere initialt mottrykk
 • langsommere oppbygging av mottrykk
 • høyere lagringskapasitet
 • lavere behov for tilbakespyling

Disse fordelene muliggjør lengre produksjonstid mellom tilbakespylingene, noe som reduserer energi- og vannforbruk. Resultatet blir øket produksjon og reduserte driftskostnader.

Filtralite kan brukes i både enmedia- og tomediafiltre (Filtralite Mono-Multi og Filtralite Mono-Multi Fine). To ulike kvaliteter av Filtralite Pure med ulik densitet og størrelse kan kombineres for å øke produksjonskapasiteten ytterligere.

Ved bruk av Filtralite kan filteret brukes ved ulike filtreringshastigheter. Hastigheten kommer allikevel alltid til å påvirkes av konfigurasjon av utstyr og renseprosess. Eksisterende installasjoner av Filtralite bruker normalt hastigheter mellom 2 m/h og 20 m/h.

 

Filtralite® ai biofilter

Filtralite Pure fungerer utmerket til behandling av råvann som inneholder ammoniakk, mangan, jern mm.

Sammenliknet med andre filtermaterialer har Filtralite en betydelig høyere porøsitet, noe som gir

 • høy spesifikk overflate for god tilvekst av biofilm
 • høyt antall makroporer
 • lavere densitet
 • høy slitasjemotstand

Eksisterende installasjoner av Filtralite for biofilter brukes med opp til 30 m/h.

Filtralite Clean

Filtralite Clean er et filtermateriale med unik porøsitet som gir optimale forhold for biofilm-vekst og for vanngjennomstrømming i materialet, for slik å binde og absorbere flere urenheter. Dette gjør at større vannmengder kan bli filtrert gjennom det samme filtervolumet, siden kontaktflaten er større. Dette reduserer også driftskostnadene. Filtralite Clean er en innovativ løsning av høy kvalitet skreddersydd for å møte morgendagens behov.

 

Filtralite® som biofilmbærer

I biofiltre vokser biomassen på Filtralite-materialet, og fungerer samtidig som et fysisk filter.

Filtralite Clean gir:

 • høy spesifikk overflate for tilvekst av biofilm kombinert med høy porøsitet
 • høyt antall makroporer
 • effektiv prosess pr volumenhet
 • lavere densitet enn tradisjonelle materialer
 • høy slitasjemotstand

 

Filtralite® i tertiærfiltre

Filtralite Clean fungerer utmerket for tertiær filtrering.

Sammenliknet med andre filtermaterialer har Filtralite en betydelig høyere porøsitet, noe som gir

 • lavere initialt mottrykk
 • langsommere oppbygging av mottrykk
 • høyere lagringskapasitet
 • færre tilbakespylinger
 • lavere driftskostnader

Eksisterende installasjoner av Filtralite kjøres vanligvis ved 15 m/h - 20 m/h.

Filtralite Nature

Filtralite® Nature er et finkornet filtermateriale med høy spesifikk overflate og kapasitet til å binde fosfor

Fosfor renses både gjennom utfelling ved høy pH samt absorpsjon. Filtralite Nature er skreddersydd for å maksimere fosforopptak og oppnå høy grad av fosforfjerning.

Når filterets reduksjonskapasitet er forbrukt, kan filtermaterialet skiftes ut. Forbrukt materiale kan anvendes til jordforbedring.