W roku 2000 w chińskim mieście Dalian zbudowano nową oczyszczalnię ścieków, która będzie oczyszczać ścieki odbierane od 432 000 mieszkańców (120 000 m3/dzień).

Aby spełnić ustalone dla zakładu wymagania dotyczące jakości oczyszczanych ścieków, wybrano oczyszczanie biologiczne ze złożem stałym. Najpierw ścieki zostają wstępnie oczyszczone poprzez odsianie piasku oraz usunięcie tłuszczu.

Filtralite® Clean stosowany jest w oczyszczalni ścieków ze złożem stałym

Główny proces sedymentacji przebiega w 4 osadnikach lamelowych. Pierwsza faza oczyszczania biologicznego polega na usuwaniu BZT, ChZT i zawiesin na 12 filtrach Biofor. W filtrach tych jako nośnik biofilmu, wykorzystywane jest kruszywo keramzytowe o ziarnach okrągłych, Filtralite® Clean HR 3-6. Drugi etap oczyszczania biologicznego to nitryfikacja na 12 filtrach Biofor o takiej samej powierzchni filtracji jak w fazie pierwszej. Materiał filtracyjny wykorzystywany w tych filtrach to Filtralite® Clean HC 2,5-5.

W obu typach biofiltrów, powietrze technologiczne dostarczane jest przez dmuchawy.

Około 40% oczyszczonej wody jest dezynfekowane chlorem i wykorzystywane jako woda z recyklingu do celów przemysłowych.