Przyszłość filtracji
dostępna już dziś

WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ PRZY MNIEJSZYCH KOSZTACH

Z materiałami Filtralite® można uzyskać więcej przefiltrowanej wody przy mniejszym zużyciu energii,<br>mniejszej infrastrukturze, a co najważniejsze bez przebudowy istniejących obiektów.<br>Przedstawiamy nasze rozwiązania dla technologii wody i ścieków:

Filtralite Pure

Filtralite® Pure jest przeznaczony dla Stacji Uzdatniania Wody<br>i Instalacji Odsalania. Znajduje zastosowanie w filtracji fizycznej<br>i filtracji z procesem biologicznym.
</br>

dowiedz się więcej
Filtralite Clean

Filtralite® Clean jest przeznaczony dla komunalnych<br>i przemysłowych Oczyszczalni Ścieków. Znajduje zastosowanie<br>w procesach biologicznego oczyszczania ścieków oraz w instalacjach końcowej filtracji ścieków oczyszczonych.

dowiedz się więcej
Filtralite Air

Filtralite® Air skutecznie eliminuje niedogodności zapachowe.<br>To wysokiej jakości złoże filtracyjne do biofiltrów powietrza<br>i systemów dezodoryzacji.

dowiedz się więcej
Filtralite Nature

Filtralite® Nature stosuje się w wypełnieniach oczyszczalni przydomowych, w układach filtracji wód opadowych i w filtracji odcieków z ukierunkowaniem na usuwanie związków fosforu.
<br><br>

dowiedz się więcej