Dodatkowe informacje techniczne o naszych produktach i rozwiązaniach Filtralite®.

<b>Pilot test at Boden (SE) for biological removal of iron and manganese with Filtralite Pure Mono-Multi</b><br> <br> The pilot filter with Filtralite® which was studied in this work reduced iron and manganese significantly and removed more than 95% of both metals. The start-up period was about a week for the iron oxidation and significantly longer, closer to 70 days, for the manganese oxidation.<br>

Read more

<b> Nowy proces odzyskiwania wody z oczyszczania ścieków po myciu oliwek na bazie biofiltracji i separacji membranowej </b><br> <br> Filtralite Clean HR 4-8 stosuje się do oczyszczania ścieków z mycia oliwek w reaktorze tlenowym ze złożem stałym o objętości 2m3, przed dwoma kolejnymi procesami membranowymi, czyli ultrafiltracją (UF) i nanofiltracją (NF). <br><br> Proces ten pozwala na ponowne użycie do celów rolniczych 80% powstałych ścieków.

Czytaj więcej

<b> Napowietrzane filtry biologiczne do usuwania amoniaku i manganu w głónym zakładzie uzdatniania wody w Hong Kongu </b><br> <br> Badanie pilotażowe z Filtralite Pure HC 2,5-5 wykazało, że w napowietrzanym filtrze biologicznym proces nitryfikacji rozwinął się w szybkim tempie (2-3 dni) bez "zaszczepienia" materiału filtracyjnego. Na początku drugiego tygodnia eksploatacji osiągnięto około 85% usuwania amoniaku, przy stężeniu amoniaku w wodzie surowej wynoszącym do 2,4 mg / l (N) i prędkości filtracji 14 m / h.

Czytaj więcej

<b> Badnie pilotażowe usuwania żelaz w Babite (CZ) </b><br> <br> Przeprowadzono badania pilotażowe w Babite (CZ) ze złożem Filtralite Pure Mono-Multi, aby potwierdzić skuteczność technologii usuwania żelaza w uzdatnianiu wód podziemnych, z docelową prędkością filtracji 20 m / h lub większą. <br>

Czytaj więcej

<b> Wpływ ozonowania / filtracji na wodę surową z Lac Mälaren </b><br> <br> Filtr Filtralite Pure został przetestowany jako alternatywa dla filtra GWA, w połączeniu z dawką wstępnie ozonującą i niższą dawką koagulanta. <br>

Czytaj więcej

<b> Alternatywne materiały filtracyjne do uzdatniania wody pitnej </b><br> <br> W badaniach pilotażowych prowadzonych przez firmę Thames Water porównano konwencjonalne złoża filtracyjne piasek oraz piasek / antracyt z kruszonym szkłem i technologią Filtralite Pure Mono-Multi. Potwierdziło się, że Filtralite jest najlepszym rozwiązaniem w uzdatnianiu eutroficznej wody ze zbiorników.

Czytaj więcej

<b> Filtracja biologiczna słabej jakości wody słonawej zmniejsza zanieczyszczenie membrany do odwrotnej osmozy </b><br> Usunięcie złoża tzw. manganowego greensandu z isniejacych filtrów i zastąpienie go materiałem Filtralite spowodowało szybką poprawę jakości uzdatnianej wody i dosłowne zatrzymanie częstego oczyszczania w procesie RO. Nowe filtry biologiczne potrzebują 36 razy mniej płukań wstecznych niż poprzednie filtry z manganowego greensandu (100 płukań wstecznych w ciągu roku w porównaniu do 3600). Zuzycie wody do płukania wstecznego zmniejszyła się do 0,4 miliona litrów z 23 milionów litrów, a praca przy płukaniu zmalała do 40 godzin z 1440 godzin rocznie. <br>

Czytaj więcej

<b> Raport z IWW Water Centre (Niemcy) </b><br> <br> Badanie nowo powstałego materiału filtracyjnego Filtralite na jego ogólną skuteczność filtracji w oczyszczaniu wód powierzchniowych dla wody pitnej i ze szczególnym uwzględnieniem usuwania zanieczyszczeń mikrobiologicznych.<br>

Czytaj więcej