Zmiany klimatyczne spowodowały nowe ograniczenia dla pospiesznych filtrów piaskowych

Gdy filtry piaskowe znalazły się pod dużym obciążeniem z uwagi na wykwity alg, uruchomiliśmy w firmie Thames Water swój własny program badań nad nowymi materiałami filtracyjnymi. Nasze wysiłki doprowadziły nie tylko do rozwiązania problem wykwitów alg, lecz także pozwoliły nam zaoszczędzić miliony funtów dzięki wdrożeniu nowych materiałów filtracyjnych.

Filtralite® Pure, najlepszy na świecie materiał filtracyjny do uzdatniania wody pitnej

Oczyszczanie wody za pomocą piasku jest bardzo czasochłonne. Ponadto wymaga dużych nakładów prac konserwacyjnych, generuje również spore koszty związane z czyszczeniem. W dużym programie badawczym, przetestowaliśmy kilkanaście różnych materiałów, w tym piasek, tłuczone szkło, piasek / antracyt oraz Filtralite Pure Mono-Multi.

Ostatecznie nasz wybór padł na Filtralite Pure Mono-Multi.

Oszczędność wody, energii i czasu

Dzięki Filtralite Pure Mono-Multi, złoże filtracyjne ma zdolność wychwytywania cząstek o różnych rozmiarach, co daje mniejsze straty ciśnienia i dłuższe cykle filtracji, tzn. zmniejsza potrzebę płukania wstecznego. “W trakcie badań stwierdziliśmy, że wysoce skuteczne są dwuwarstwowe filltry Filtralite, dlatego też badaliśmy kombinacje różnych frakcji. Wydaje się jasne, że Filtralite Pure Mono-Multi posiada dodatkowy czynnik filtrujący, co można wytłumaczyć jego otwartą strukturą. To jest powód, dla którego  odnowiliśmy już 37 pospiesznych filtrów piaskowych stosując złoże Filtralite Pure Mono Multi ", stwierdza dr Chipps.

Odkrycie Filtralite Pure Mono Multi już pozwoliło na ogromne oszczędności na inwestycjach w Thames Water, ponieważ istniejące filtry pospieszne można odnowić i zwiększyć ich wydajność bez rozbudowy istniejacych urządzeń.