Filtralite Clean

Wyjątkowa porowatość materiału Filtralite® Clean zapewnia optymalne warunki dla rozwoju błony mikrobiologicznej oraz swobodnego przepływu ścieku przez złoże filtracyjne. Dzięki temu reaktor zatrzymuje i skutecznie usuwa więcej zanieczyszczeń. Zwiększona powierzchnia kontaktu pozwala na oczyszczanie większej ilości ścieków w reaktorach tej samej wielkości co dotychczas. Wykorzystanie naszych produktów umożliwia również zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych.
 

Filtralite® Clean w reaktorach biologicznych

Filtralite® Clean wykorzystywany jest w technologii filtracji biologicznej, w którym zatopione złoże Filtralite® stanowi podłoże dla wzrostu biomasy. Dzięki wysokiej porowatości materiału Filtralite® osad rozwija się na powierzchni ziarna w formie błony biologicznej o dużej powierzchni kontaktu. Nadmiar przyrastającego osadu usuwa się poprzez płukanie wsteczne złoża. Przepływ ścieku przez materiał Filtralite® Clean nie generuje znaczących strat ciśnienia. Technologia Filtralite® Clean pozwala w łatwy sposób kontrolować osiągany efekt oczyszczania ścieków i regulować stopień redukcji zanieczyszczeń.

Filtralite® Clean zapewnia:

  • wysoki stopień porowatości i bardzo dużą powierzchnię właściwą,
  • doskonałe podłoże dla wzrostu biomasy,
  • optymalne wykorzystanie objętości reaktora,
  • złoże odporne na ścieranie.

 

Filtralite® Clean do filtracji końcowej ścieków oczyszczonych

W porównaniu z innymi filtrami, Filtralite® Clean ma znacznie wyższą porowatość, dzięki czemu uzyskuje się:

  • niższe wartości strat ciśnienia,
  • wolniejszy wzrost strat ciśnienia,
  • większą zdolność do zatrzymywania zanieczyszczeń,
  • niższą prędkość płukania wstecznego,
  • niższe koszty eksploatacyjne.

Istniejące filtry końcowe Filtralite® Clean działają z prędkością 15 m/h do 20 m/h.