Filtralite Clean

Dzięki wyjątkowej porowatości, filtr Filtralite® Clean zapewnia optymalne warunki do wzrostu biofilmu, oraz do zatrzymywania i adsorbcji większej ilości zanieczyszczeń z wody przepływającej przez złoże. Cecha ta pozwala na filtrowanie większych ilości wody przez tę samą objętość złoża, wynika to ze zwiększonej powierzchni styku. Nasze produkty obniżają również koszty eksploatacji. 

 

Filtralite® w reaktorach biologicznych

W filtrach biologicznych biomasa jest przymocowana do ośrodka Filtralite, który działa również jako mechaniczny filtr do zawiesin stałych.

Filtralite Clean oferuje:

  • doskonałą powierzchnię dla rozwoju biofilmu w połączeniu z wysokim wskaźnikiem porowatości,
  • dużą ilość macroporów,
  • bardzo efektywny proces w całej objętości,
  • mniejszą gęstość od tradycyjnych materiałów filtracyjnych,
  • i wysoką odporność na ścieranie.

 

Filtralite® w filtrach trzeciego stopnia

Filtralite Clean jest również doskonały do trzeciego stopnia filtracj.

W porównaniu z tradycyjnymi materiałami filtracyjnymi, Filtralite ma znacznie większą porowatość, co daje

  • niższą początkową stratę ciśnienia,
  • wolniejsze tempo wzrostu straty ciśnienia,
  • wyższą zdolność magazynową cząstek,
  • niższe prędkości płukania wstecznego,
  • oraz niższe koszty operacyjne.

Istniejące filtry Filtralite działają z prędkością około 15 m / h - 20 m / h.