Filtralite Pure

Dzięki swej unikalnej porowatości, materiał filtracyjny Filtralite® Pure zapewnia optymalne warunki do zatrzymywania i adsorbcji większej ilości zanieczyszczeń z wody przepływającej przez złoże. Cecha ta pozwala na filtrowanie większych ilości wody przez tę samą objętość złoża, wynika to ze zwiększonej powierzchni styku. 

Urządzenia do produkcji wody mogą tym samym zwiększyć wydajność bez konieczności przebudowy lub rozbudowy istniejących obiektów. Wystarczy po prostu zastąpić tradycyjny materiał filtracyjny produktem Filtralite.

 

Filtralite® w pojedyńczych i podwójnych złożach filtracyjnych

Najbardziej tradycyjnym sposobem uzdatniania wody jest jej filtrowanie. Filtralite posiada idealne właściwości do wykorzystania go w formie dobrego złoża filtracyjnego w filtrach zarówno z jedno jak i dwuwarstwowymi złożami filtracyjnymi do filtrowania wody skoagulowanej.

W porównaniu do tradycyjnych złóż filtracyjnych jak piasek czy antracyt, Filtralite cechuje się o wiele wyższą porowatością, która zapewnia

  • niższą początkową stratę ciśnienia,
  • niższą początkową stratę ciśnienia,
  • wyższą zdolność magazynową,
  • oraz niższe prędkości płukania wstecznego.

Dzięki tym zaletom, znacznie wydłuża się czas pracy filtra pomiędzy płukaniami wstecznymi, co przekłada się na mniejsze zużycie energii i wody oraz wyższą wydajność produkcji wody, a w konsekwencji niższe koszty operacyjne. 

Rozwiązania filtralite mogą być stosowane jako złoża jednowarstwowe, a także w rozwiązaniach ze złożem dwuwarstwowym (Filtralite Mono-Multi i Filtralite Mono-Multi Fine), w których połączone są dwa typy materiałów Filtralite Pure o różnych gęstościach i rozmiarach, co jeszcze bardziej poprawia pracę filtrów i zdolność produkcyjną.

Filtry z materiałem Filtralite można eksploatować w szerokim zakresie prędkości filtracji. Prędkość filtracji jest zawsze zależna od konfiguracji filtra oraz samego procesu uzdatniania. Istniejące filtry Filtralite pracują z prędkością od około 2 m/h do około 20 m/h.

 

Filtralite® w filtrach biologicznych

Filtralite Pure jest również doskonały do uzdatniania wody surowej zawierającej amoniak, mangan, żelazo itp.

W porównaniu z innymi materiałami, Filtralite ma znacznie większą porowatość, co daje:

  • great specific area for biofilm growth,
  • great specific area for biofilm growth,
  • mniejszą gęstość,
  • i wysoką odporność na ścieranie.

Istniejące biologiczne filtry Filtralite działają z prędkością do 30 m / h.