Produktspecifikation

Handelsnamn

FILTRALITE NC 4-10
Densitet Skrymdensitet, komprimerad:250 kg/m³
Kompaktdensitet: 540 kg/m³
Typ av material Expanderad lera
Utseende Runda partiklar, slät yta med mikroporer
Tillverkad av Leca Rælingen, Norge
Version 8
Storlek och vikt Värde Avvikelse Kommentar
Partikelstorlek intervall 4-10 mm < 4 mm max. 10 %
> 10 mm max. 15 %
EN 12905
Skrymdensitet, torr, lös 250 kg/m³ ± 15 % EN 1097-3
Kompaktdensitet, skenbar 540 kg/m³ ± 15 % EN-1097-6: Bilaga E
Övriga egenskaper Värde Kommentar
Porositet ~54 % Approx. värde. EN 1097-3

KEMISK SAMMANSÄTTNING, TYPISKA VÄRDEN

SiO2 Al2O3 Fe2O3 K2O CaO Na2O
63% 17% 7% 4% 2% 2%

Förklaring

N = Normal density
M = Medium density
H = High density
C = Crushed
R = Round