Ytterligare teknisk information om Filtralite® produkter och lösningar.

<b>Pilot test at Boden (SE) for biological removal of iron and manganese with Filtralite Pure Mono-Multi</b><br> <br> The pilot filter with Filtralite® which was studied in this work reduced iron and manganese significantly and removed more than 95% of both metals. The start-up period was about a week for the iron oxidation and significantly longer, closer to 70 days, for the manganese oxidation.<br>

Read more

<b> En ny process för rening av vatten från olivtvätt baserat på biofiltering och membranseparation </b><br> <br> Filtralite Clean HR 4-8 används för rening av processvatten som har använts för att tvätta oliver. Vattnet renas i en 2m3 aerobisk biobädd, följt av två membransteg, ultrafiltrering (UF) och nanofiltrering (NF).

Läs mer

<b> Luftad biofiltrering för rening av ammoniak och mangan vid ett större vattenverk i Hong Kong </b><br> <br> Pilotförsök med Filtralite Pure HC 2,5-5 visade att nitrifieringsprocessen startade snabbt (2-3 dagar) i ett luftat biofilter utan att behöva tillsätta biokultur. Redan i början av den andra veckan efter uppstart, var reduktionen av ammoniak 85 %. Koncentration på inkommande råvatten var 2,4mg/l (N) och filtreringshastigheten var 14m/h.

Läs mer

<b> Pilotförsök för borttagning av järn vid Babite (CZ) </b><br> <br> Ett pilotförsök utfördes vid Babite (CZ) med Filtralite Pure Mono-Multi för att studera effektiviteten för borttagning av järn i grundvatten. Önskad filtrationshastighet var minst 20m/h. <br>

Läs mer

<b> Effekt från ozonbehandling och filtrering på råvatten från Mälaren </b><br> <br> Filter med Filtralite Pure utvärderades som ett alternative till GAC-filter tillsammans med ozonbehandling och lägre dosering av koagulant. <br>

Läs mer

<b> Alternativt filtermaterial för rening av dricksvatten </b><br> <br> Pilotförsök utfördes av Thames Water där olika filtermaterial jämfördes. De testade materialen var sand, kombination av antracit/sand, krossat glass och Filtralite Pure Mono-Multi. Konceptet med Filtralite blev den bästa lösningen. <br>

Läs mer

<b> Biologisk filtrering av smutsigt vatten minskar risken för att membranen vid omvänd osmos krånglar </b><br> Genom att byta ut “manganese greensand” mot Filtralite kunde man se en snabb förbättring av vattenkvaliteten och körbarheten hos membranfiltren. De nya biofiltren backspolas 36 gånger mer sällan jämfört med ”manganese greensand” (100 backspolningar per år mot 3,600). Mängden vatten för backspolning minskade till 0,4 miljoner liter från 23 miljoner liter och tidsbehovet minskade till 40 timmar från tidigare 1,440 timmar och år. br>

Läs mer

<b> Rapport från IWW Vatten Center (Tyskland) </b><br> <br> Undersökning av filtermaterialet Filtralite. Generella aspekter på förmågan att rena ytvatten för produktion av dricksvatten, med särskild fokus på förmågan att ta bort mikrobiologiska förorenigar. <br>

Läs mer