Filtralite Pure

Dzięki swej unikalnej porowatości, materiał filtracyjny Filtralite® Pure zapewnia optymalne warunki do zatrzymywania i adsorbcji większej ilości zanieczyszczeń z wody przepływającej przez złoże. Cecha ta pozwala na filtrowanie większych ilości wody przez tę samą objętość złoża, wynika to ze zwiększonej powierzchni styku. 

Urządzenia do produkcji wody mogą tym samym zwiększyć wydajność bez konieczności przebudowy lub rozbudowy istniejących obiektów. Wystarczy po prostu zastąpić tradycyjny materiał filtracyjny produktem Filtralite.

 

Filtralite® w pojedyńczych i podwójnych złożach filtracyjnych

Najbardziej tradycyjnym sposobem uzdatniania wody jest jej filtrowanie. Filtralite posiada idealne właściwości do wykorzystania go w formie dobrego złoża filtracyjnego w filtrach zarówno z jedno jak i dwuwarstwowymi złożami filtracyjnymi do filtrowania wody skoagulowanej.

W porównaniu do tradycyjnych złóż filtracyjnych jak piasek czy antracyt, Filtralite cechuje się o wiele wyższą porowatością, która zapewnia

 • niższą początkową stratę ciśnienia,
 • niższą początkową stratę ciśnienia,
 • wyższą zdolność magazynową,
 • oraz niższe prędkości płukania wstecznego.

Dzięki tym zaletom, znacznie wydłuża się czas pracy filtra pomiędzy płukaniami wstecznymi, co przekłada się na mniejsze zużycie energii i wody oraz wyższą wydajność produkcji wody, a w konsekwencji niższe koszty operacyjne. 

Rozwiązania filtralite mogą być stosowane jako złoża jednowarstwowe, a także w rozwiązaniach ze złożem dwuwarstwowym (Filtralite Mono-Multi i Filtralite Mono-Multi Fine), w których połączone są dwa typy materiałów Filtralite Pure o różnych gęstościach i rozmiarach, co jeszcze bardziej poprawia pracę filtrów i zdolność produkcyjną.

Filtry z materiałem Filtralite można eksploatować w szerokim zakresie prędkości filtracji. Prędkość filtracji jest zawsze zależna od konfiguracji filtra oraz samego procesu uzdatniania. Istniejące filtry Filtralite pracują z prędkością od około 2 m/h do około 20 m/h.

 

Filtralite® w filtrach biologicznych

Filtralite Pure jest również doskonały do uzdatniania wody surowej zawierającej amoniak, mangan, żelazo itp.

W porównaniu z innymi materiałami, Filtralite ma znacznie większą porowatość, co daje:

 • great specific area for biofilm growth,
 • great specific area for biofilm growth,
 • mniejszą gęstość,
 • i wysoką odporność na ścieranie.

Istniejące biologiczne filtry Filtralite działają z prędkością do 30 m / h.

Filtralite Clean

Dzięki wyjątkowej porowatości, filtr Filtralite® Clean zapewnia optymalne warunki do wzrostu biofilmu, oraz do zatrzymywania i adsorbcji większej ilości zanieczyszczeń z wody przepływającej przez złoże. Cecha ta pozwala na filtrowanie większych ilości wody przez tę samą objętość złoża, wynika to ze zwiększonej powierzchni styku. Nasze produkty obniżają również koszty eksploatacji. 

 

Filtralite® w reaktorach biologicznych

W filtrach biologicznych biomasa jest przymocowana do ośrodka Filtralite, który działa również jako mechaniczny filtr do zawiesin stałych.

Filtralite Clean oferuje:

 • doskonałą powierzchnię dla rozwoju biofilmu w połączeniu z wysokim wskaźnikiem porowatości,
 • dużą ilość macroporów,
 • bardzo efektywny proces w całej objętości,
 • mniejszą gęstość od tradycyjnych materiałów filtracyjnych,
 • i wysoką odporność na ścieranie.

 

Filtralite® w filtrach trzeciego stopnia

Filtralite Clean jest również doskonały do trzeciego stopnia filtracj.

W porównaniu z tradycyjnymi materiałami filtracyjnymi, Filtralite ma znacznie większą porowatość, co daje

 • niższą początkową stratę ciśnienia,
 • wolniejsze tempo wzrostu straty ciśnienia,
 • wyższą zdolność magazynową cząstek,
 • niższe prędkości płukania wstecznego,
 • oraz niższe koszty operacyjne.

Istniejące filtry Filtralite działają z prędkością około 15 m / h - 20 m / h.

Filtralite Air

Pure air is a necessity for comfortable living. Odours from industry, farming, and wastewater treatment can be purified with biofilm in bio filters.

With its unique porosity, Filtralite® Air Filter Material is conducive to biofilm growth and allows air to flow through the filter bed in order to retain and adsorb more odours. This feature allows for larger volumes of air to be filtered through the same volume as contact area is increased. Our products also decrease operation costs due to high storage capacity and low pressure loss over time.

Filtralite® Air filter media is an innovative and premium filtering product tailored to meet tomorrow’s needs.

 

What is the advantage of using Filtralite® Air Filter Material?

 • Stable structure – does not collapse
 • Durable and resistant natural clay mineral material without any hazardous or artificial components.
 • Low weight means reduced construction, filling and removal costs. The horizontal and vertical pressure on walls and structure is 5 times lower than that of ordinary mineral materials.
 • Defined product – Well-defined grading.
 • Good storage capacity for biofilm and excellent permeability results in low pressure loss and long service life.
 • Large surface area results in an efficient carrier for biofilm.
 • Water reservoir – the porous structure absorbs and holds water which improves the efficiency of water trickling.
 • An adsorbent with good properties will help bio-filtration. Filtralite Air Filter Material has sorption capacity towards H2S so the filter will start removing odour even before the biofilm is established.

The simple principle of treating odour is to pump the gas through a filter media upstream or downstream with water sprinkling.

Filtralite Nature

Filtralite® Nature jest drobnoziarnistym materiałem filtracyjnym o dużej powierzchni i dużej pojemności przy usuwania fosforu.

Fosfor jest usuwany zarówno przez wytrącanie przy wysokim pH, jak i przyciąganie i wiązania fizyko-chemiczne. Produkty firmy Filtralite Nature są przystosowane do zapewnienia dużej zdolności sorpcji P, co powoduje znaczne usunięcie fosforu.

Kiedy wyczerpie się pojemność sorpcyjna i zdolność usuwania fosforu materiał filtracyjny można wymienić. Zużyty materiał może być stosowany jako nawóz lub środek do wzbogacania gleby.