Filtralite Pure

Wyjątkowa porowatość Filtralite® Pure zapewnia optymalne warunki dla swobodnego przepływu wody przez złoże filtracyjne. Dzięki temu filtr zatrzymuje i skutecznie usuwa więcej zanieczyszczeń. Zwiększona powierzchnia kontaktu pozwala na filtrację większej ilości wody w filtrach o tej samej wielkości co dotychczas. 

Stacje produkcji wody mogą dzięki temu zwiększyć wydajność filtrów, jedynie za sprawą zastosowania złoża Filtralite® Pure, bez konieczności rozbudowy.

 

Filtralite® w złożach jedno i wielowarstwowych jako usprawnienie procesu filtracji fizycznej

Najczęściej spotykanym procesem w uzdatnianiu wody jest filtracja. Właściwości Filtralite® czynią go doskonałym materiałem filtracyjnym. Wysoka skuteczność osiągana jest zarówno dla złoża jednorodnego jak i dla układów wielowarstwowych.  

Filtralite® Pure posiada dużą porowatości ziaren. W porównaniu do tradycyjnych złóż piaskowych czy piaskowo antracytowych zapewnia to:

 • niższą początkową wartość strat ciśnienia,
 • wolniejszy wzrost strat ciśnienia w cyklu pracy,
 • większą pojemność zatrzymywanych zanieczyszczeń,
 • mniejsze zapotrzebowanie wody przy płukaniach wstecznych.

Filtry wykorzystujące materiał Filtralite® Pure nie wymagają tak częstych i intensywnych płukań wstecznych. Mniejsze ilości wody do płukań to mniejsze zużycie energii przez układy płuczące. Ze złożem Filtralite® Pure Stacja może osiągnąć większą produkcję i większe oszczędności.

Filtralite® Pure może pracować jako jednorodne złoże jednowarstwowe lub jako złoże dwuwarstwowe. Filtralite® Pure Mono-Multi to połączenie dwóch materiałów Filtralite® Pure o różnych gęstościach i uziarnieniu, dzięki czemu złoże łączy wysoką skuteczność usuwania zanieczyszczeń i zwiększoną wydajność hydrauliczną.

Filtry ze złożem Filtralite® Pure mogą pracować w szerokim zakresie prędkości filtracji. Prędkość filtracji będzie odpowiadać konfiguracji technologicznej układu, jednak istniejące instalacje wykorzystujące Filtralite® Pure pracują z prędkościami od  2 m/h do 20 m/h.

 

Filtralite® Pure jako podłoże dla procesów katalitycznych i mikrobiologicznych

Filtralite® Pure wykazuje doskonałe właściwości jako złoże do usuwania m.in. związków żelaza, manganu, jonów amonowych, azotanowych.

Charakterystyczna porowatość wyróżnia Filtralite® Pure. Złoże charakteryzuje:

 • duża powierzchnia właściwa dla rozwoju błony biologicznej,
 • duża liczba makroporów,
 • niska gęstość materiału, który stanowi nośnik biomasy,
 • wysoka odporność na ścieranie.

Filtry wykorzystywane w tych procesach pracują z prędkością do 30 m/h.

Filtralite Clean

Wyjątkowa porowatość materiału Filtralite® Clean zapewnia optymalne warunki dla rozwoju błony mikrobiologicznej oraz swobodnego przepływu ścieku przez złoże filtracyjne. Dzięki temu reaktor zatrzymuje i skutecznie usuwa więcej zanieczyszczeń. Zwiększona powierzchnia kontaktu pozwala na oczyszczanie większej ilości ścieków w reaktorach tej samej wielkości co dotychczas. Wykorzystanie naszych produktów umożliwia również zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych.
 

Filtralite® Clean w reaktorach biologicznych

Filtralite® Clean wykorzystywany jest w technologii filtracji biologicznej, w którym zatopione złoże Filtralite® stanowi podłoże dla wzrostu biomasy. Dzięki wysokiej porowatości materiału Filtralite® osad rozwija się na powierzchni ziarna w formie błony biologicznej o dużej powierzchni kontaktu. Nadmiar przyrastającego osadu usuwa się poprzez płukanie wsteczne złoża. Przepływ ścieku przez materiał Filtralite® Clean nie generuje znaczących strat ciśnienia. Technologia Filtralite® Clean pozwala w łatwy sposób kontrolować osiągany efekt oczyszczania ścieków i regulować stopień redukcji zanieczyszczeń.

Filtralite® Clean zapewnia:

 • wysoki stopień porowatości i bardzo dużą powierzchnię właściwą,
 • doskonałe podłoże dla wzrostu biomasy,
 • optymalne wykorzystanie objętości reaktora,
 • złoże odporne na ścieranie.

 

Filtralite® Clean do filtracji końcowej ścieków oczyszczonych

W porównaniu z innymi filtrami, Filtralite® Clean ma znacznie wyższą porowatość, dzięki czemu uzyskuje się:

 • niższe wartości strat ciśnienia,
 • wolniejszy wzrost strat ciśnienia,
 • większą zdolność do zatrzymywania zanieczyszczeń,
 • niższą prędkość płukania wstecznego,
 • niższe koszty eksploatacyjne.

Istniejące filtry końcowe Filtralite® Clean działają z prędkością 15 m/h do 20 m/h.

Filtralite Air

Czyste powietrze to niezbędny składnik komfortowego życia. Nieprzyjemne zapachy pochodzące z zakładów przemysłowych, rolnictwa czy oczyszczalni ścieków mogą zostać skutecznie zneutralizowane przy użyciu biofiltrów powietrza.

Charakterystyczny dla Filtralite® wysoki stopień porowatości zapewnia optymalne warunki dla rozwoju biomasy oraz dla przepływu powietrza przez złoże biofiltra. Dzięki temu możliwe jest skuteczniejsze zatrzymywanie lotnych zanieczyszczeń powietrza. Dodatkowo duża powierzchnia właściwa umożliwia filtrację większych ilości powietrza przy zachowaniu dotychczasowego rozmiaru filtra. Zastosowanie Filtralite® pozwala zmniejszyć koszty eksploatacyjne, ponieważ złoże posiada dużą pojemność i wykazuje powolny przyrost strat ciśnienia w cyklu pracy.

Wychodząc naprzeciw przyszłym oczekiwaniom i standardom Filtralite® Air oferuje innowacyjne rozwiązanie technologiczne o najwyższej jakości.

 

Co wyróżnia złoże filtracyjne Filtralite® Air?

 • Stabilna struktura – nie kruszy się
 • Trwałość i odporność materiału 
 • Naturalne pochodzenie bez niebezpiecznych ani sztucznych składników
 • Lekkość, która wpływa na zmniejszone koszty budowy, a także koszty napełniania i opróżniania - 5 razy mniejszy nacisk na ściany niż w przypadku typowych złóż mineralnych 
 • Jednorodność i precyzyjna charakterystyka materiału – jednoznacznie określona gradacja ziarna produktu
 • Duża pojemność dla wzrostu biofilmu i doskonała przepustowość - gwarancja niskich strat ciśnienia i długiej żywotności 
 • Duża powierzchnia właściwa - znakomite podłoże dla wzrostu biomasy
 • Funkcja buforu wilgoci – porowata struktura pochłaniająca wodę, a w rezultacie zwiększona skuteczność zraszania złoża.
 • Początkowa zdolność sorpcyjna – Filtralite® Air posiada materiałowe właściwości sorpcyjne H2S, więc filtr rozpocznie usuwanie nieprzyjemnego zapachu, jeszcze przed wpracowaniem procesu biologicznego.

Dezodoryzacja w biofiltrze polega na przeprowadzeniu zanieczyszczonego gazu przez złoże filtracyjne współprądowo lub przeciwprądowo do kierunku zraszania wodą.

Filtralite Nature

Filtralite® Nature-P jest materiałem filtracyjnym na bazie keramzytu. Cechuje go duża powierzchnia właściwa i duża pojemność na zatrzymywane związki fosforu.

Związki fosforu są usuwany przez wytrącanie w podwyższonym pH i związane dzięki oddziaływaniom fizyko-chemicznym. Filtralite® Nature-P zapewnia dużą zdolności sorpcji związków fosforu, co powoduje istotne ich usunięcie z odcieku filtracyjnego.

Kiedy wyczerpie się pojemność sorpcyjna materiału podlega on wymianie. Ze względu na 100% naturalne pochodzenie, zużyty materiał może być wykorzystany jako dodatek do nawozu lub środek użyźniający glebę.